ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี By Teacher AKE.ONS

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนรู้เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์ไปด้วยกัน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี รายวิชาวิทยาการคำนวณ และกลุ่มรายวิชาคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นมร.สว.2

 

EBG Line

เครื่องมือสำหรับนักเรียน | Tools

ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

  1. ประชาสัมพันธ์นักเรียน
  2. กิจกรรม / อบรม / ประชุม
  3. ความรู้ทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Learning Group

ห้องเรียน Classroom สำหรับการเข้าสู่บทเรียนในหลักสูตรรายวิชาวิทยาการคำนวณ และกลุ่มรายวิชาคอมพิวเตอร์

 

 

ประชาสัมพันธ์รายวิชา

ห้องเรียน | Classroom

ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

รอการอัพเดตเนื้อหา....

 

 

เข้าสู่ห้องเรียน | Classroom

ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Update)

การออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.2/1, ม.2/9, ม.2/3, ม.2/11, ม.2/5, ม.2/7

 

 

เข้าสู่ห้องเรียน | Classroom

ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

รอการอัพเดตเนื้อหา...

 

 

เข้าสู่ห้องเรียน | Classroom

ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4

รอการอัพเดตเนื้อหา...

 

 

เข้าสู่ห้องเรียน | Classroom

ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Update)

การสร้างเว็บไซต์ขั้นสูง ระดับชั้น ม.5/9, ม.5/10

การออกแบบกราฟิกเพื่องานอาชีพ ระดับชั้น ม.5/5, ม.5/6

 

 

เข้าสู่ห้องเรียน | Classroom

ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Update)

การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ม.6/5

 

 

เข้าสู่ห้องเรียน | Classroom

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสาร / คู่มือ / โปรแกรม /ข้อมูลต่าง ๆ : ดาวน์โหลด | Downloads

คู่มือสำหรับนักเรียน

ตารางข้อมูล

  • ตารางสอนครู
  • ตารางเรียนนักเรียน
  • ตารางการใช้ห้อง
  • ห้อง Home Room
  • สรุปตารางรวมกลุ่มสาระฯ
  • ตารางสอนครู คณะสี
  • ตารางสอนครู ระดับ
000908
Today: 7
This Week: 469
Last Week: 276
This Month: 696
Last Month: 243
Total: 908

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ภาพกิจกรรม / อบรม / ชุมนุม

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง